Privacyverklaring

Hieronder staat onze privacyverklaring apart beschreven.
Deze verklaring is ook opgenomen in onze algemene voorwaarden.

Download hier onze privacyverklaring in pdf-formaat.


Inhoud
1.    Inleiding.
2.    Contactgegevens Javena.
3.    Persoonsgegevens.
4.    Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
5.    Doel persoonsgegevens verwerken..
6.    Geautomatiseerde besluitvorming.
7.    Bewaartermijn persoonsgegevens.
8.    Delen van persoonsgegevens met derden.
9.    Cookies.
10.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
11.   Beveiliging persoonsgegevens.


1.         Inleiding
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese Verordening op het gebied van privacy en het verwerken van persoonsgegevens. Deze wetgeving is twee jaar geleden in werking getreden en is vanaf 25 mei 2018 in heel Europa van toepassing. De AVG is de opvolger van een Europese richtlijn uit 1995, die in Nederland omgezet werd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Al deze wetgeving komt te vervallen. De AVG is vanaf 25 mei 2018 de énige privacywet, waar mensen zich direct op kunnen beroepen.

Een verplicht onderdeel van de AVG is een privacyverklaring.
Javena, gevestigd aan:
Frans Halsstraat 32
4793AB Fijnaart
Nederland,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

2.         Contactgegevens Javena

Website:www.javena.nl
 www.jacobsvraagenaanbod.nl


Adres:
Frans Halsstraat 32
4793AB Fijnaart
Nederland

Telefoonnummer:   0641424552
 

E-mailadres:info@javena.nl
 info@jacobsvraagenaanbod.nlJeroen Jacobs is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Javena. Hij is te bereiken via info@avena.nl.

 

3.         Persoonsgegevens
Javena verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer (optioneel);
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Bankrekeningnummer.

 

4.         Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Javena heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ook daadwerkelijk ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@javena.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

5.         Doel persoonsgegevens verwerken
Javena verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling(en);
 • Verzending van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

Javena verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte / -verplichting.

 

6.         Geautomatiseerde besluitvorming
Javena neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jacobs Vraag en Aanbod) tussen zit.

 

7.         Bewaartermijn persoonsgegevens
Javena bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 

(Categorie) persoonsgegevensBewaartermijnReden
Voor- en achternaam7 jaarVerplichting belastingdienst
Adres7 jaarVerplichting belastingdienst
Telefoonnummer7 jaarVerplichting belastingdienst
E-mailadres7 jaarVerplichting belastingdienst
Bankrekeningnummer7 jaarVerplichting belastingdienst


Deze bovenstaande gegevens worden bewaard op de factuur van een geplaatste bestelling. Deze facturen dienen wij 7 jaar lang te bewaren. Dit is een verplichting vanuit de Belastingdienst.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, bewaren wij tot dat u aangeeft dat wij deze niet meer mogen bewaren.

 

8.         Delen van persoonsgegevens met derden
Javena verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Javena blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw gegevens worden door ons, alleen wanneer noodzakelijk, gedeeld met de volgende organisaties:

MijnWebWinkel:
Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Google:                     Voor het verzamelen van websitegegevens (tracking cookies).

Facebook:                 Voor het mogelijk maken van de ‘vind ik leuk’-knop, van onze Facebookpagina, op onze homepagina.

Betaaldiensten:         Voor het afhandelen van betalingen.

Belastingdienst:        Vanwege wettelijke verplichting(en).

Leveranciers:            Voor het plaatsen van bestellingen en het mogelijk maken van snelle levering.

 

9.         Cookies
Javena gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Javena gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

10.      Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Javena en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons e-mailadres info@javena.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Javena wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

11.      Beveiliging persoonsgegevens
Javena neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u de indruk krijgt / heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik en / of andere hierboven genoemde zaken, neem dan contact op met onze klantenservice via de pagina ‘Jacobs Vraag en Antwoord’ (https://www.javena.nl/c-4855570/veelgestelde-vragen-algemeen/) op onze website of via ons e-mailadres info@javena.nl.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2014 - 2024 Javena | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel